Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλλα Βασιλείου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 97870374
E-mail: stavroulla_pyrga@hotmail.com
Ονοματεπώνυμο: Άννα Πραστίτη Κωνσταντίνου (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99577581
E-mail: annakwn649@gmail.com
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Άνθος Τσολάκης
Τηλέφωνα: 99333834
E-mail: athostsolakis@gmail.com
Ονοματεπώνυμο: Ιάκωβος Γιακουμή
Τηλέφωνα: 96744300
E-mail: iakovosjack@hotmail.com
Ονοματεπώνυμο: Ιορδάνης Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 99618221
E-mail: iordanismylonas@gmail.com
Ονοματεπώνυμο: Χαράλαμπος Λαζάρου
Τηλέφωνα: 99685378
E-mail: charalamboslazarou@yahoo.com
Ονοματεπώνυμο: Νίκος Σάββα Νικολάου
Τηλέφωνα: 99689116
E-mail: nikos.savva10@gmail.com
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Νάτια Μιχαήλ (Γραμματέας)
Τηλέφωνα:
E-mail: info@pyrga.org