Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλλα Βασιλείου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 97870374
E-mail: [email protected]
Ονοματεπώνυμο: Άννα Πραστίτη Κωνσταντίνου (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99577581
E-mail: [email protected]
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Άνθος Τσολάκης
Τηλέφωνα: 99333834
E-mail: [email protected]
Ονοματεπώνυμο: Ιάκωβος Γιακουμή
Τηλέφωνα: 96744300
E-mail: [email protected]
Ονοματεπώνυμο: Ιορδάνης Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 99618221
E-mail: [email protected]
Ονοματεπώνυμο: Χαράλαμπος Λαζάρου
Τηλέφωνα: 99685378
E-mail: [email protected]
Ονοματεπώνυμο: Νίκος Σάββα Νικολάου
Τηλέφωνα: 99689116
E-mail: [email protected]
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Νάτια Μιχαήλ (Γραμματέας)
Τηλέφωνα:
E-mail: [email protected]