Το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο  από το 2008 στεγάζονται σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις.  Στο σχολείο, υπάρχουν εκτός από έξι αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βοηθητικές αίθουσες για επιστήμη, τέχνη, μουσική, αλλά και αθλητικές εγκαταστάσεις. Επίσης, υπάρχουν τα γραφεία που χρειάζονται σε κάθε σχολείο καθώς και άλλοι χρήσιμοι χώροι, όπως αποθήκες.

Παλαιότερα, το νηπιαγωγείο στεγαζόταν σε μια αίθουσα που παλαιότερα ήταν η τάξη των τουρκοκυπριόπουλων. Η αίθουσα αυτή όσο και το εξωτερικό της είχαν αναμορφωθεί έτσι ώστε να είναι κατάλληλα για μικρά παιδιά.

Το Δημοτικό Σχολείο που λειτουργούσε πριν τη δημιουργία του νέου σχολείου οικοδομήθηκε το 1967 με σκοπό να αντικαταστήσει ένα παλαιότερο δημοτικό σχολείο το οποίο βρισκόταν στο σημείο που σήμερα είναι η νέα εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. Στο Δημοτικό Σχολείο που λειτούργησε για λίγο περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες, υπήρχαν αρχικά τρεις αίθουσες διδασκαλίας, το γραφείο του διευθυντή, το κυλικείο και μια αποθήκη. Αργότερα, όταν ο αριθμός των μαθητών αυξήθηκε η αποθήκη μετατράπηκε σε δυο αίθουσες διδασκαλίας. Ο αριθμός των μαθητών αυξήθηκε μετά το τραγικό καλοκαίρι του  1974 όταν στο χωριό ήρθαν και εγκαταστάθηκαν οικογένειες προσφύγων  αλλά και αργότερα όταν επέλεξαν τα Πυργά ως τόπο διαμονής και οικογένειες άλλων περιοχών.

Πηγή:
Κώστας Παπαγεωργίου, Πυργά, Κάτω από το βλέμμα του Σταυροβουνιού, Λευκωσία 2007