Για τη δημιουργία των Αιολικών Πάρκων στα Πυργά εκπονήθηκε μια αξιόλογη μελέτη με τίτλο: «Περιβαλλοντική Μελέτη για την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων στην περιοχή του χωριού Πυργά» από το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου*.

Πιο κάτω γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης κάποιων στοιχείων της μελέτης που βασίστηκε τόσο στη διεθνή τεχνογνωσία και βιβλιογραφία όσο και σε πραγματικά δεδομένα στην υπό μελέτη περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί πως σκοπός της μελέτης αυτής, ήταν η εξέταση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνεπειών που πιθανόν να προκύψουν από την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου στην περιοχή του χωριού.

Παρόλο που στην Κύπρο δεν έχει γίνει εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε πολλές περιοχές, εντούτοις «οι τοπογραφικές αλλά και κοινωνικές συνθήκες φαίνεται να ευνοούν την εξέλιξη τους» (σ. 2).  Η δημιουργία Αιολικών Πάρκων συνδέεται με την ανάγκη εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική, αφού οι «συμβατικές πηγές ενέργειας», όπως το πετρέλαιο, αφενός μειώθηκαν σημαντικά και αφετέρου οι παραγόμενοι ρύποι «από την καύση τους έχουν ήδη φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα με εμφανείς τις καταστροφικές τους συνέπειες» (σ.1).

Συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Συμβατικές πηγές ενέργειας ή ορυκτά καύσιμα είναι το πετρέλαιο, οι γαιάνθρακες και το φυσικό αέριο. Κάθε υλικό που «εξορύσσεται (αντλείται) από τα βάθη της γης και έχει ενεργειακή αξία (υφίσταται καύση)  αποτελεί ορυκτό καύσιμο» (σ.3).

Ανανεώσιμες πηγές «είναι οι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχεται από διάφορες φυσικές διαδικασίες» (σ.9). Για παράδειγμα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η αιολική ενέργεια, η ενέργεια θαλάσσιων κυμάτων και η ηλιακή ενέργεια.

Τη μελέτη εκπόνησαν οι: Κώστας Ν. Κώστα,  Συντονιστής Ομάδας, (Χημικός, Διαχείριση Περιβάλλοντος), Λέκτορας, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος? Σωτήρης Καλογήρου (Μηχανολόγος Μηχανικός, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες), Ενταγμένος Ανώτερος Λέκτορας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών? Χριστόδουλος Ν. Θεολογίδης (Βιολόγος, Περιβαλλοντολόγος), Μεταπτυχιακός Συνεργάτης Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος? Ιωάννης Παπαδόπουλος (Γεωπόνος, Εδαφολογία), Καθηγητής, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ? Πέτρος Γ. Σάββα (Χημικός, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος), Ειδικό Ερευνητικό Προσωπικό, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ? Χαρούλα Πισκοπιανού (Χημικός), Μεταπτυχιακός Συνεργάτης Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι «ανεξάντλητες πηγές ενέργειας» (σ. 9), οι  οποίες είναι φιλικές στον περιβάλλον σε αντίθεση με τους συμβατικούς πόρους ενέργειας.  Οι μελετητές γράφουν χαρακτηριστικά: «το κύριο χαρακτηριστικό και πλεονέκτημα των Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)  εντοπίζεται στο γεγονός  ότι συμβάλλουν στην ενεργειακή απεξάρτηση από τους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους με ελάχιστες περιβαλλοντικές συνέπειες και ταυτόχρονα αποτελούν εγχώρια πηγή ενέργειας, συμβάλλοντας στην μείωση της εξάρτησης από το εισαγόμενο πετρέλαιο και ταυτόχρονα ενισχύουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού (σ.10)

Εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αντί εναλλακτικών μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λόγου χάρη του φυσικού αερίου,  δεν περιορίζει απλώς  το πρόβλημα αποθεμάτων πετρελαίου αλλά «εξαλείφει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων» (σ.9).

Αιολική ενέργεια

Τα Αιολικά Πάρκα εκμεταλλεύονται την αιολική ενέργεια, την ενέργεια που παράγεται από τον πνέοντα άνεμο. Αξίζει να σημειωθεί πως η σημερινή τεχνολογία είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί σε τέτοιο βαθμό την κινητική ενέργεια που μπορεί «να καλύψει πάνω από δυο φορές τις ανάγκες της ανθρωπότητας σε ηλεκτρική ενέργεια» (σ.12).

Οι μελετητές εξηγούν πως ένα  σύστημα αιολικής ενέργειας μπορεί να μετατρέψει «την κινητική ενέργεια του ανέμου σε μηχανική ή ηλεκτρική». Η ενέργεια αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, λόγου χάρη, για τη φόρτιση μπαταριών ή «ως υβριδικό σύστημα παροχής ηλεκτρισμού» σε τοποθεσίες που δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα (σ.12) .

Οφέλη αξιοποίησης αιολικής ενέργειας

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας είναι εκτός από περιβαλλοντικά, κοινωνικά αλλά και πολιτικοοικονομικά.

Η αιολική ενέργεια είναι «ήπια» και «καθαρή» τεχνολογία που παράγει ηλεκτρική ενέργεια, η οποία «δεν επιβαρύνει το τοπικό περιβάλλον με αέριους ρύπους» που παράγουν οι σταθμοί συμβατικής ενέργειας, όπως διοξείδιο του άνθρακα και τα καρκινογόνα μικροσωματίδια (σ.12).
Όπως είναι γνωστό, ο πλανήτης απειλείται από τις κλιματικές αλλαγές, οι οποίες συνδέονται κυρίως με τη «σταδιακή αύξηση των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο θερμοκηπίου» (σ.10). Στα πλαίσια της Συμφωνίας, Πρωτόκολλου του Κιότο, αρκετές χώρες υποχρεούνται να μειώσουν εκπομπές των επιβλαβών για το περιβάλλον αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Οι μελετητές συμπληρώνουν πως  για την «αποτελεσματική καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών» απαιτείται τόσο η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και η εξοικονόμηση ενέργειας (σ.13). Και συνεχίζουν εξηγώντας: «κάθε μία κιλοβατώρα που παράγεται από συμβατικούς σταθμούς και ρυπαίνει την ατμόσφαιρα με αέρια του θερμοκηπίου. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο δεν εντείνεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου αλλά δεν υπάρχουν και αρνητικές συνέπειες στη δημόσια υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση» (σ.13).

Τα κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων και αναφέρονται στη Μελέτη είναι:

 • η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σταθεροποιείται σε πιο χαμηλά επίπεδα
 • προσφορά νέων θέσεων εργασίας. Ειδικότερα, για κάθε «1 ΜW αιολικής ενέργειας που αξιοποιείται» αντιστοιχούν δέκα νέες θέσεις εργασίας (σ.14).
 •  ένα μεγάλο μέρος της έκτασης του αιολικού πάρκου,  άνω του 90% της έκτασης του,  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες δραστηριότητες, λόγου χάρη για αγροτικές εργασίες.
 • αξιοποίηση τους ως αξιοθέατα, γεγονός το οποίο μπορεί να βοηθήσει οικονομικά την περιοχή. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, τα αιολικά πάρκα μετατράπηκαν σε έργα τέχνης, οι ανεμογεννήτριες τοποθετούνται με τρόπο που σχηματίζουν γέφυρα.
 • η αύξηση, τουλάχιστον σε μερικές περιπτώσεις, «στο ρυθμό ανάπτυξης των γειτονικών περιοχών και της αξίας γειτονικών κτημάτων» (σ. 14).

Το σημαντικότερα πολιτικοοικονομικά οφέλη αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας είναι πως παρέχεται δωρεάν, «εξοικονομείται σημαντική ποσότητα συμβατικών καυσίμων που ισοδυναμεί με σημαντικά συναλλαγματικά οφέλη για το κράτος»,  και επιπρόσθετα, ενισχύει την «ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας και την Ευρώπη γενικότερα» (σ.13).

Συνοψίζοντας, η αιολική ενέργεια αποτελεί αειφόρο ενεργειακή λύση, η οποία συμβάλει στην απεξάρτηση από «γεωπολιτικούς κινδύνους, εξωτερικές ενεργειακές εξαρτήσεις, ενεργειακές εισαγωγές, δαπάνες καυσίμων, κινδύνους ανόδου τιμών καυσίμων, γεωτρήσεις, άντληση/ εξόρυξη, διυλιστήρια, αγωγούς, περιορισμούς αποθεμάτων και εκπομπές  CO2 (διοξείδιο του άνθρακα)»  (σ.15).

Η εξάπλωση των αιολικών πάρκων

Το 1998, το εγκατεστημένο δυναμικό αιολικής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο ανερχόταν λίγο πιο πάνω από 10 000 MW, ενώ τις αρχές του 2008 ήταν πάνω από 100 000 MW.

Αξίζει να σημειωθεί πως 2010 αναμένεται το εγκατεστημένο παγκόσμιο δυναμικό αιολικής ενέργειας να ανέρχεται στα 160 000 MW και επιπρόσθετα μέχρι το 2050 «περισσότερο από το ένα τρίτο (34%) της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να καλυφθεί από την αιολική ενέργεια» (σ.23). Αν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, μέχρι το 2050 θα «αποφευχθεί η έλκυση 113 δισεκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα» (σ.23).

Η Ευρώπη είναι η πρώτη ήπειρος στην παραγωγή αιολικής ενέργειας  με ποσοστό 59% και ακολουθούν οι Η.Π.Α με 18,9 %, η Ασία  με 16,5 %, οι χώρες του Ειρηνικού Ωκεανού με 2,68%, ο Καναδάς  με 1,8% και η Λατινική Αμερική και η Αφρική με 0,54%.

Περιγραφή Αιολικού Πάρκου

Ανεμογεννητρίες:   οι μηχανές που μετατρέπουν την αιολική ενεργεία σε ηλεκτρική ενέργεια.

Ένα αιολικό πάρκο αποτελείται από πολλές ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται σε περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό.  Μια μέση ανεμογεννήτρια μπορεί να παράγει «6 KWh το χρόνο, δηλαδή μια παραγωγή που ισοδυναμεί με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε 1600 Ευρωπαϊκά νοικοκυριά» (σ.16). Είναι αξιοσημείωτο πως η «τελευταία γενιά ανεμογεννητριών έχει ισχύ ανεμογεννήτριας μεταξύ 1000 και 6000KW» (σ.16).

Η κάθε ανεμογεννήτρια πρέπει να απέχει από τη διπλανή της τουλάχιστον τρεις με εννέα διαμέτρους του πτερυγίου. Επιπρόσθετα, οι ανεμογεννήτριες εγκαθίστανται ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου. Ειδικότερα, αν η επικρατούσα κατεύθυνση του ανέμου είναι «η δυτική, οι ανεμογεννήτριες μπορούν να εγκαθίστανται πολύ κοντά μεταξύ τους προς την κατεύθυνση που είναι κάθετη στην κατεύθυνση του ανέμου» (σ.16).

Μια ανεμογεννήτρια αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

Πύργος: Φτιαγμένος από χάλυβα και είναι σε σχήμα κυλίνδρου. Αποτελείται συνήθως από δυο ή τρία τμήματα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους.

Συνήθως στη βάση του πύργου τοποθετείται ο μετασχηματιστής, ο οποίος «μετατρέπει το ρεύμα της χαμηλής έντασης … σε μέση τάση προκειμένου να μεταφερθεί η ηλεκτρική ενέργεια προς το δίκτυο  της ΑΗΚ (πυλώνες) και από κει πάλι σε χαμηλή τάση στον υποσταθμό της περιοχής» (σ.17).

Θάλαμος ή κιβώτιο ελέγχου:  Ένας θάλαμος αποτελείται από το «κύριο άξονα με το σύστημα πέδησης (φρένα), το κιβώτιο ταχυτήτων και την ηλεκτρογεννήτρια» (σ.16).

Ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου:  Τα συστήματα ελέγχου βοηθούν στη ασφαλή λειτουργία της ανεμογεννήτριας.  Κάθε σύστημα αποτελείται από τουλάχιστον ένα ή περισσότερους μικροελεγκτές ή μικροεπεξεργαστές.

Πτερύγια: Κατασκευασμένα από υαλονήματα και ειδικές ρητίνες, τα οποία είναι «σχεδιασμένα για να αντέχουν σε μεγάλες καταπονήσεις» (σ.17).

Όπως συνάγεται και από τα πιο πάνω, η ανεμογεννήτρια είναι μια «απλή τεχνολογία», η οποία δεν θέτει σε «κίνδυνο ούτε την ασφάλεια ούτε την υγεία του ανθρώπου» (σ.17).

Η ισχύς της ανεμογεννήτριας

Η ενέργεια ή αλλιώς η ισχύς που παράγει κάθε ανεμογεννήτρια εξαρτάται από την πυκνότητα του αέρα, του κύβου της ταχύτητάς του ανέμου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος.

Όσο αφορά την ταχύτητα του ανέμου, αυτή «αυξάνει με το ύψος και γι’ αυτό οι ανεμογεννήτριες τοποθετούνται πάντα στην κορυφή υψηλών πύργων στήριξης» (σ.17).

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τον άνεμο είναι «ασυνεχής» γιατί εξαρτάται από την ένταση του ανέμου (σ.17).  Το ίδιο συμβαίνει και με τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία διαφοροποιείται, για παράδειγμα από την ώρα της ημέρας και την εποχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα «σημαντικές ταλαντώσεις ισχύος» αλλά και διαστήματα που παύει εντελώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είτε «όταν επικρατεί άπνοια ή πολύ ισχυρός άνεμος» (σ.17).

Όπως συνάγεται από τα πιο πάνω,  ένα αιολικό πάρκο για να μπορεί να είναι αυτόνομο, πρέπει να υπάρχει πρόνοια για αποθήκευση της ενέργειας, για αυτό και συχνά γίνεται «εγκατάσταση των συσσωρευτών» (σ.18).

Επιπτώσεις από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων

Στη Μελέτη αναλύονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην περιοχή.

Όσον αφορά τις επιπτώσεις στην πανίδα, οι ευρωπαϊκές μελέτες έδειξαν  πως οι ανεμογεννήτριες «δεν προκαλούν ιδιαίτερο πρόβλημα στα ζώα» (σ.24). Συχνότερα τα πουλιά σκοτώνονται εξαιτίας συγκρούσεων με κτίρια ή μέσα μεταφοράς παρά με ανεμογεννήτριες. Ειδικότερα, ενώ 1500 πουλιά σκοτώνονται από κυνηγούς και 2000 από πρόσκρουση είτε με γραμμές μεταφοράς είτε με οχήματα,  μόνο 20 από πρόσκρουση σε  ανεμογεννήτριες.

Ένα άλλο θέμα το οποίο παρουσιάζεται στη μελέτη καθώς παρουσιάζονται οι επιπτώσεις από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων είναι η «αισθητική αλλοίωση του χώρου και προσβολή του φυσικού τοπίου» (σ.27). Η συνηθέστερη κατηγορία που προσάπτεται στις ανεμογεννήτριες είναι πως «δεσπόζουν στο περιβάλλον» (σ.27). Φυσικά αυτή η κατηγορία είναι πολύ υποκειμενική. Ενδιαφέρον πάντως είναι πως τα αιολικά πάρκα είναι «πιο αποδεκτά από αισθητικής άποψης» από όσους είναι ενημερωμένοι για τα οφέλη των πάρκων. Αυτό ανάδειξε έρευνα που έλαβε χώρα σε ευρωπαϊκές χώρες.

Ένα από τα προβλήματα που προκαλεί η εγκατάσταση ανεμογεννήτριων είναι η ηχορύπανση, η οποία μπορεί εύκολα και «να εκλεχθεί  και να προληφθεί» (σ.25). Ο θόρυβος που εκπέμπεται χωρίζεται σε δυο κατηγορίες, είναι ο μηχανικός που προέρχεται από μηχανικά τμήματα  αλλά και ο αεροδυναμικός «από την περιστροφή των πτερυγίων» (σ.25-26). Τόσο ο μηχανικός όσο αεροδυναμικός θόρυβος περιορίστηκαν χάρη στη νέα σχεδίαση των ανεμογεννητριών. Ανάλογα με την απόσταση, ο θόρυβος κυμαίνεται από τα 35 έως 90 dB.

Πρέπει να αναφερθεί πως ο θόρυβος από τις σύγχρονες ανεμογεννήτριες σε απόσταση 200 μέτρων είναι ελάχιστα αντιληπτός, είναι μικρότερος από το «επίπεδο θορύβου υποβάθρου (background noise) μιας μικρής επαρχιακής πόλης» (σ.27).

Αν λάβει κανείς υπόψη πως η νομοθετική διάταξη υποχρεώνει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε ελάχιστη απόσταση 850 μέτρων από κατοικημένες περιοχές, τότε εύκολα μπορεί να συμπεράνει πως η ενόχληση είναι ελάχιστη. Συγκεκριμένα, το επίπεδο θορύβου αντιστοιχεί με «ενός ήσυχου καθιστικού δωματίου» (σ.27).

Τα αιολικά πάρκα όχι μόνο δεν επιβαρύνουν την κτηνοτροφία αλλά αντιθέτως ελκύουν τα αιγοπρόβατα και τις αγελάδες που απολαμβάνουν τη σκιά των πύργων των ανεμογεννητριών. Όσο αφορά τις γεωργικές δραστηριότητες δεν εμποδίζονται από την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων, αφού  το 99% της γης που βρίσκεται στο χώρο δημιουργίας δεν παύει να είναι «διαθέσιμο για άλλες χρήσεις» (σ.28).

Οι πρώτες ηλεκτρογεννήτριες προκαλούσαν προβλήματα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών. Τα πτερύγια είναι αυτά που μπορεί να επηρεάσουν τα ραδιοκύματα, το σήμα τόσο της τηλεόρασης όσο και της κινητής τηλεφωνίας. Έτσι, οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες έχουν πτερύγια που επηρεάζουν ελάχιστα στη μετάδοση των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.

Επιπρόσθετα, οι ειδικοί υπογραμμίζουν μετά από μια αναλυτική εξήγηση πως «όσα λέγονται σχετικά με την εκπομπή ραδιενέργειας και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις ανεμογεννήτριες δεν ευσταθούν» (σ.29).

Η επιλογή τοποθεσίας

Η επιλογή του χώρου για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στα Πυργά έγινε με βάση τις προϋποθέσεις καταλληλόλητας- «από περιβαλλοντικής απόψεως» (σ.31). Πιο κάτω παρουσιάζονται περιληπτικά τα όσα κατέγραψαν οι μελετητές σχετικά με την καταλληλότητα.

Ειδικότερα, απέχει 2,5-3,0 Km από την οικιστική ζώνη και βρίσκεται στα ανατολικά των Πυργών και βόρεια της  Μονής Σταροβουνίου, στο λόφο «Απιάττσι» ή αλλιώς «Χορτερή». Η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ ανεμογεννήτριας και της τελευταίας νόμιμης κατοικίας είναι 1,5 Κm.  Η συγκεκριμένη κατοικία είναι εκτός της οικιστικής ζώνης και «έχει επίπεδο θορύβου 35-40 dw (θόρυβος υποβάθρου)» (σ.31) .

Επιπρόσθετα, το αιολικό πάρκο των Πυργών είναι εκτός της προστατευμένης περιοχής. Συγκεκριμένα, η περιοχή των Πυργών που προστατεύεται από το δίκτυο Natura στη Bουνοκορφή του Σταυροβουνίου απέχει 4 Km από το χώρο εγκατάστασης του πάρκου.

Εκτός αυτού, το αιολικό πάρκο δεν εγκαταστάθηκε σε περιοχή με καλλιεργήσιμες εκτάσεις αλλά ούτε σε περιοχή που να αλλοιώνει την «αισθητική εικόνα της περιοχής» αφού τόσο οι ανεμογεννήτριες όσο και οι πυλώνες της Α.Η.Κ «θα εγκατασταθούν στην οπίσθια πλευρά του βουνού» (σ.32).

Κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον μπορούν να αποφευχθούν μετά από «σωστή μελέτη»(σ.33). Με την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου, τα Πυργά θα αποτελούν μια από τις «πράσινες κοινότητες» που προωθούν τεχνολογίες φιλικές στο περιβάλλον(σ.32).

Ένα άλλο όφελος στην κοινότητας είναι πως με την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου θα αναβαθμιστούν οι αγροτικοί δρόμοι, ενώ κάποιοι από αυτούς θα επεκταθούν.

Η τοποθεσία εγκατάστασης του αιολικού πάρκου  «δεν βρίσκεται μέσα ή κοντά σε πέρασμα αποδημητικών πουλιών»(σ.34). Γι’ αυτό η πιθανότητα καταστροφής της  πανίδας είναι πολύ μικρή. Επιπρόσθετα, δεν προκαλούνται προβλήματα ούτε ηλεκτρονικών παρεμβολών από τις ανεμογεννήτριες αλλά ούτε και ηχορύπανσης.

Ειδικότερα όσο αφορά την ηχορύπανση,  δεν πρόκειται να τεθεί ως πρόβλημα γιατί το αιολικό πάρκο απέχει μεγάλη απόσταση από το χωριό.  Μόνο την περίοδο κατασκευής του αιολικού πάρκου είναι πιθανόν να υπάρχουν «μικρά προβλήματα οχληρίας» λόγω της διακίνησης «οχημάτων της κατασκευαστικής εταιρίας» (σ.35)

Συμπεράσματα μελετητών

Τέλος, σας παραθέτουμε αυτούσια τα συμπεράσματα που κατέληξαν οι μελετητές και παρουσιάζονται στο τέλος της προαναφερόμενης μελέτης:

 • «Η περιβαλλοντική καταστροφή από τη συνεχή εξόρυξη και χρήση ορυκτών καυσίμων έχει φτάσει σε πολύ επικίνδυνα επίπεδα.
 • Τα αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια.
 • Η εξεύρεση και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθίσταται απόλυτα αναγκαία για την επιβίωση του πλανήτη και του ανθρώπινου είδους.
 • Ο Άνεμος είναι η πιο καθαρή και ήπια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στον πλανήτη.
 • Με το βελτιωμένο σχεδιασμό και ανάπτυξη σύγχρονων ανεμογεννητριών, έχουν ουσιαστικά  εξαλειφθεί τα προβλήματα που παρουσίαζαν οι παλαιότερου τύπου ανεμογεννήτριες (π.χ. θόρυβος).
 • Η πολεοδομική αδειοδότηση ενός αιολικού πάρκου λαμβάνει υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον και την υγεία και ποιότητα ζωής του ανθρώπου.
 • Η περιοχή που έχει επιλεγεί είναι απόλυτα κατάλληλη (από περιβαλλοντικής απόψεως ) για την ανέγερση αιολικών πάρκων.
 • Δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να υποδεικνύει ότι η δημιουργία αιολικών πάρκων επηρεάζει αρνητικά την αξία γειτονικών κτημάτων.
 • Υπάρχουν ενδείξεις (εμπειρία άλλων χωρών) ότι η αξία γειτονικών κτημάτων σε αιολικά πάρκα δεν επηρεάζει καθόλου ή αυξάνει ελαφρά.
 • Υπάρχουν ενδείξεις (εμπειρία άλλων χωρών) ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των περιοχών που βρίσκονται κοντά σε αιολικά πάρκα αυξάνει μετά την ανέγερση τους (αγροτουρισμός).

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου στην περιοχή των Πυργών δεν αναμένεται να δημιουργήσει ιδιαίτερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Επί τούτου η κοινότητα μπορεί να προχωρήσει στην έγκριση της. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους πιστοποιούν πως η περιοχή πληρεί όλα τα νομοθετικά κριτήρια για εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Ενδεχόμενες επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν από τις ανεμογεννήτριες, αφενός είναι άμεσα ‘ορατές’ και αφετέρου είναι δυνατόν να ελαχιστοποιηθούν με σωστή αντιμετώπιση και προσχεδιασμό. Εφόσον η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί επιτακτική ανάγκη, θα πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε ο τρόπος παραγωγής της να έχει την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για το περιβάλλον. Τόσο από τεχνολογική όσο και από οικονομική πλευρά, η πιο ώριμη μορφή ανανέωσης και ‘καθαρής’ ενέργειας θεωρείται η αιολική. Αυτή μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αποτροπή των κλιματικών αλλαγών προσφέροντας συγχρόνως ποικιλία περιβαλλοντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη» (σ. 39-40).

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών ευχαριστεί την ομάδα που συνέταξε τη «Περιβαλλοντική Μελέτη για την Εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων στην Περιοχή του χωριού Πυργά»