ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛ/ ΦΑΞ.
Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών 22532811, 22533076
Δημοτικό Σχολείο Πυργών 22533993
Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πυργών 22532333
LUMIERE TV LTD 22532111,22532181
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ
Υπερ. Γιάγκος Γιάγκου 22533073
Υπερ. Χαράλαμπος Χ”γεωργίου 22533804
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
Κοινοτικό Κέντρο Πυργών 22531076, 99569298
ΣΩΜΑΤΕΙΑ/ ΚΑΦΕΝΕΙΑ
Λαικές Οργανώσεις Πυργών 22532273
Ένωση Νέων Πυργών
Κυνηγετικός Σύλλογος
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
Κωνσταντίνου Κύπρος 22531109
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Περίπτερο Μεσαορία 22532511
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ /ΚΟΥΡΕΙΑ
Αναστασίου Φοίβη 22532230
Κουρείο Λεωνίδας 22532576
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Βρυώνη Κατερίνα 22532324
Αντωνίου Άννα 22531062
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νίκος Σ. Νικολάου Λτδ 99689116
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ
Kallis Decoration & Sons Ltd 99469711