Το Κοινοτικό Συμβούλιο και ο Δήμος Πηνειού αποφάσισαν την αδελφοποίησή τους, θέτοντας ως πρωταρχικούς στόχους, όπως τα Σύμφωνο Αδελφοποίησης (16/5/2011 και 1/8/2011) αναφέρουν, την καλύτερη γνωριμία μεταξύ των κατοίκων, την περαιτέρω ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων και συνεργασίας, την προώθηση της ειρήνης, της διεθνούς ύφεσης και της δίκαιης επίλυσης του Κυπριακού, την αμοιβαία επικοινωνία, την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη δημιουργία σχέσεων σε πνευματικό, επιμορφωτικό, πολιτιστικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και στον τομέα του αθλητισμού, προς όφελος της ανάπτυξης και της προόδου των δημοτών τους.
Αφού οι δυο Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποφάσισαν την αδελφοποίηση τους, προχώρησαν στην υπογραφή Συμφώνων, που έγινε σε δυο φάσεις.  Η πρώτη έλαβε χώρα στις 17 Ιουλίου 2011 στην Κοινότητα Πυργών, ενώ, η δεύτερη, την 1η Αυγούστου 2011 στο  Κουρβισιάνειο Πολιτιστικό Δήμο Πηνειού.  Τα Σύμφωνα υπέγραψαν ο Αντιδήμαρχος Πηνειού, κ. Σπύρος Βασιλειού, ως εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου Πηνειού, και  ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών, κ. Χριστάκης Κωνσταντίνου, ως εκπρόσωπος του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο της Αδελφοποίησης, ο Δήμος Πηνειού και το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών ανταλλάσουν επισκέψεις και διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις.

Πηγή:
Σύμφωνα Αδελφοποίησης Κοινότητας Πυργών και Δήμου Πηνειού.

Σύμφωνα και Δημοσιεύσεις

Πιο κάτω, μπορείτε να δείτε τα Σύμφωνα που υπέγραψαν οι δυο Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο αδελφοποίησής τους, καθώς και μερικές σχετικές δημοσιεύσεις.