Εκδήλωση Διαμαρτυρίας (18/5/2019)

ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙ

Στην προσεχή εκδήλωση διαμαρτυρίας, θα μεταφερθεί από τους μοναχούς στον χώρο της εκδήλωσης εν πομπή, Σταυρός με τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου, λείψανο της Αγ. Βαρβάρας και οι αλυσίδες του Αγίου Παναρέτου. Όλα θα τεθούν προς προσκύνηση στον χώρο της εκδήλωσης το Σάββατο 18 Μαΐου από τις 2 έως τις 3:30 μ.μ.

Η πομπή θα ξεκινήσει από το μετόχι της Αγίας Βαρβάρας. Οι μοναχοί και οι φίλοι της Μονής θα περπατήσουν μέχρι το στρατόπεδο της 33ης μοίρας των Καταδρομών όπου εκεί θα σηκώσουν σταυρό 6 μέτρων για να τον μεταφέρουν στον χώρο της εκδήλωσης.

Ο σταυρός που θα υψωθεί, θα παραμείνει στον χώρο ως σύμβολο του αγώνα έως ότου ο αγώνας επιτύχει τον σκοπό του. Τα υπόλοιπα ιερά προσκυνήματα θα επιστρέψουν στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου.

Ανακοίνωση για καθαρισμό οικοπέδων και χωραφιών

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών καλεί όλους τους ιδιοκτήτες/κατόχους ακίνητης περιουσίας στα Πυργά, Επαρχίας Λάρνακας (οικοπέδων/ ή και χωραφιών) που γειτνιάζουν με κατοικημένες περιοχές να φροντίσουν για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των χόρτων και άλλων αχρήστων υλικών ή αντικειμένων εντός (15) δεκαπέντε ημερών από σήμερα.
Σε αντίθετη περίπτωση το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στον καθαρισμό των οικοπέδων και χωραφιών που δεν καθαρίστηκαν από τους ιδιοκτήτες/κατόχους τους και ο εκάστοτε ιδιοκτήτης θα επιβαρύνεται με επιπρόσθετη φορολογία.