Ανακοίνωση για καθαρισμό οικοπέδων και χωραφιών

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών καλεί όλους τους ιδιοκτήτες/κατόχους ακίνητης περιουσίας στα Πυργά, Επαρχίας Λάρνακας (οικοπέδων/ ή και χωραφιών) που γειτνιάζουν με κατοικημένες περιοχές να φροντίσουν για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των χόρτων και άλλων αχρήστων υλικών ή αντικειμένων εντός (15) δεκαπέντε ημερών από σήμερα.
Σε αντίθετη περίπτωση το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στον καθαρισμό των οικοπέδων και χωραφιών που δεν καθαρίστηκαν από τους ιδιοκτήτες/κατόχους τους και ο εκάστοτε ιδιοκτήτης θα επιβαρύνεται με επιπρόσθετη φορολογία.