ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΓΩΝ (μέχρι 16/3/2020)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 10/01/20 ΜΕΧΡΙ 10/04/20.