ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΓΩΝ (μέχρι 16/3/2020)