Τριήμερες Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις επ’ ευκαιρία της γιορτής της Αγίας Μαρίνας (14,15,16/7/2019)

Eγγραφές για τη Δημιουργία Κοινοτικής Χορωδίας

Το Κοινοτικό Συμβούλιο σας ενημερώνει ότι οι εγγραφές για τη Δημιουργία Κοινοτικής Χορωδίας συνεχίζονται.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου στο τηλ: 22532811.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Κοινοτικ0 Συμβούλιο Πυργών σας ενημερώνει ότι έχει προχωρήσει σε διαβούλευση με τις Εταιρείες CYTA και ΜΤΝ και έχουν τροχιοδρομηθεί διαδικασίες απομάκρυνσης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας από το κέντρο της Κοινότητας.

Η εταιρεία CYTA διαβεβαιώνει ότι με την συνεργασία του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επίσπευση της όλης διαδικασίας.

Το Κοινοτικά Συμβούλιο Πυργών μετά από πιέσεις που δέχεται από οικογένειες που πιστεύουν/θεωρούν οτι επηρεάζονται αρνητικά και με την συμπαράσταση και συνεργασία της CYTA θα προχωρήσει από τις 11/062019 σε τερματισμό της λειτουργίας των κεραιών για μια δοκιμαστική περίοδο.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψιν τα συμφέροντα και την υγεία όλων των κατοίκων προσπαθεί να δώσει τις όσο το δυνατό πιο σωστές λύσεις υπό τις περιστάσεις.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο έχοντας πλήρη συναίσθηση ότι η βιωσιμότητα της Κοινότητας δεν είναι άσχετη με το εργαλείο της σωστής επικοινωνίας στοχεύει στο μέτρο του δυνατού στην διερεύνηση σε βάθος του προβλήματος και σε περίπτωση που δεν θα δημιουργηθούν αρνητικές επιπτώσεις στις τοπικές επικοινωνίες τότε θα γίνει προσπάθεια επίλυσης του θέματος ίσως επί μονίμου βάσεως μέχρι και την εγκατάσταση των κεραιών σε νέο χώρο έξω από την Κοινότητα.

Εκδήλωση Διαμαρτυρίας (18/5/2019)

ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙ

Στην προσεχή εκδήλωση διαμαρτυρίας, θα μεταφερθεί από τους μοναχούς στον χώρο της εκδήλωσης εν πομπή, Σταυρός με τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου, λείψανο της Αγ. Βαρβάρας και οι αλυσίδες του Αγίου Παναρέτου. Όλα θα τεθούν προς προσκύνηση στον χώρο της εκδήλωσης το Σάββατο 18 Μαΐου από τις 2 έως τις 3:30 μ.μ.

Η πομπή θα ξεκινήσει από το μετόχι της Αγίας Βαρβάρας. Οι μοναχοί και οι φίλοι της Μονής θα περπατήσουν μέχρι το στρατόπεδο της 33ης μοίρας των Καταδρομών όπου εκεί θα σηκώσουν σταυρό 6 μέτρων για να τον μεταφέρουν στον χώρο της εκδήλωσης.

Ο σταυρός που θα υψωθεί, θα παραμείνει στον χώρο ως σύμβολο του αγώνα έως ότου ο αγώνας επιτύχει τον σκοπό του. Τα υπόλοιπα ιερά προσκυνήματα θα επιστρέψουν στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου.

Ανακοίνωση για καθαρισμό οικοπέδων και χωραφιών

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών καλεί όλους τους ιδιοκτήτες/κατόχους ακίνητης περιουσίας στα Πυργά, Επαρχίας Λάρνακας (οικοπέδων/ ή και χωραφιών) που γειτνιάζουν με κατοικημένες περιοχές να φροντίσουν για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των χόρτων και άλλων αχρήστων υλικών ή αντικειμένων εντός (15) δεκαπέντε ημερών από σήμερα.
Σε αντίθετη περίπτωση το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στον καθαρισμό των οικοπέδων και χωραφιών που δεν καθαρίστηκαν από τους ιδιοκτήτες/κατόχους τους και ο εκάστοτε ιδιοκτήτης θα επιβαρύνεται με επιπρόσθετη φορολογία.