Ανακοίνωση- Κενή θέση στην στέγη ηλικιωμένων(αιτήσεις μέχρι 31/01/2023)