Ανακοίνωση για πληρωμή τελών υδατοπρομήθειας Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2016

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών έχει αποστείλει τους Λογαριασμούς του Νερού για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2016. Τελευταία ημέρα πληρωμής τους είναι στις 21/02/2017.

 

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου

                                                                                                        Πυργών