Ανακοίνωση – Πράσινο σημείο

Η κοινότητα Πυργών ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου αδειούχου Περιφερειακού Πράσινου Σημείου. Η λειτουργία του Πράσινου Σημείου στην Περιφέρεια Κόρνου , Μοσφιλωτής, Ψευδά, Πυργών, Αγίας Άννας και Δελικήπου θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας, αφού ανταποκρίνεται στη νομοθεσία και τις αρχές της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης για ανακύκλωση και κυκλική οικονομία.

Τα Πράσινα Σημεία αποτελούν μια διεθνή δοκιμασμένη πρακτική ανακύκλωσης που βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών . Πρόκειται για περιφραγμένους και φυλασσόμενους χώρους. Οι πολίτες καλούνται να συνεργάζονται με το προσωπικό διαχείρισης του Πράσινου Σημείου και να τοποθετούν τα απόβλητά τους στον χώρο που Θα υποδεικνύεται για αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση τους.

Για τα υλικά που προέρχονται από τα νοικοκυριά δεν υπάρχει χρέωση. Χρέωση Θα υπάρχει για τους επαγγελματίες αφού έρθουν πρώτα σε συνεννόηση με τον εργολάβο του σημείου.Τα επιτρεπόμενα απόβλητα / υλικά για το Πράσινο Φαίνονται παρακάτω:

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

1.Υλικά συσκευασίας 13.Πλαστικά δοχεία
2.Αδρανή – Μπάζα 14. Πλαστικό
3. Κλαδέματα 15.Μεταλλικά αντικείμενα
4.Υφάσματα 16. Λαμπτήρες
5.Χαρτί – Χαρτόνια 17. Πλακάκια, είδη υγιεινής κ.ά
6. Ακτινογραφίες 18. Μηχανέλαια
7.Γυαλί 19 Βρώσιμα έλαια καιλίπη
8.Αλουμίνια 20.Υλικά καθαρισμού
9. Θερμόμετρα 21. Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και εξοπλισμός
10. Ξύλο 22.Χρώματα (μπογιές) μέλανες, κόλλες, ρητίνες
11.Παινχνίδια 23.Ογκώδη Απόβλητα (έπιπλα, στρώματα, χαλιά)
12. Φάρμακα 24.Μπαταρίες οικιακής χρήσης, μπαταρίες οχημάτων και άλλου βιομηχανικού τύπου

Ωράριο λειτουργίας Πράσινου Σημείου

Θερινό Ωράριο Απρίλιος – Σεπτέμβιος Χειμερινό Ωράριο Οκτώβριος – Μάρτιος
Τετάρτη 09:00-1800 09:00-1600
Σάββατο 09:00-18:00 09:00-16:00

Το Πράσινο Σημείο βρίσκεται στα Πυργά δίπλα από τις αποθήκες του συμβουλίου πίσω από το πρατήριο βενζίνας (βλ. σχεδιάγραμμα πίσω ).

Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών μέσω του νέου Πράσινου Σημείου είναι σημαντική. Η έναρξη λειτουργίας του Πράσινου Σημείου ξεκινά από τις 2 Οκτωβρίου 2018.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι της Πειφέρειας Κόρνου ,Μοσφιλωτής ,Ψευδά ,Πυργών, Αγίας Άννας και Δελικήπου όπως μεταφέρουν, όσα από τα πιο πάνω υλικά θέλουν στον εγκεκριμένο χώρο .