Με στόχο την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση κυρίως των κατοίκων του χωριού σε θέματα που αφορούν την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση, παρουσιάζονται μερικά φύλλα από τα τεύχη του περιοδικού «Σκουπίδια & Ανακύκλωση» που εκδίδεται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης.

Μάθετε περισσότερα ξεφυλλίζοντας τον ακόλουθο ηλεκτρονικό κατάλογο:

Πιο κάτω παρατίθενται οι σελίδες που ανακτήθηκαν από το περιοδικό «Σκουπίδια & Ανακύκλωση» που εκδίδεται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, με τη σειρά που παρουσιάζονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο:

«Σκουπίδια & Ανακύκλωση, Αφιέρωμα: Κομπόστ: Πλούτος από τα σκουπίδια», τεύχος  26, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, 1998, σελ.12-14

«Σκουπίδια & Ανακύκλωση, Αφιέρωμα: Κομποστοποίηση», τεύχος 62, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2007, σελ.4-13, 14, 17-19, 27-28

«Σκουπίδια & Ανακύκλωση, Αφιέρωμα: Κομπόστ από σκουπίδια! Μια πρωτοβουλία νέων στο σχολείο και στο σπίτι», τεύχος 42, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2002, σελ.18 – 20

«Σκουπίδια & Ανακύκλωση»,τεύχος 9, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 1994, σελ.34 -35

«Σκουπίδια & Ανακύκλωση, Αφιέρωμα: Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη», τεύχος 54, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2005, σελ. 33 – 34

«Σκουπίδια & Ανακύκλωση,Αφιέρωμα: Μείωση απορριμμάτων»,  τεύχος 11, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 1994, σελ.47, 49 – 52

«Σκουπίδια & Ανακύκλωση,Αφιέρωμα: Γυαλί: ένα υλικό φιλικό προς το περιβάλλον», τεύχος 32, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 1999, σελ. 5, 13, 15 – 17

«Σκουπίδια & Ανακύκλωση,Αφιέρωμα: Επικίνδυνα υλικά στο σπίτι και τα σκουπίδια», τεύχος 23, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 1997, σελ.22 – 24, 28 – 32

Κάντε κλίκ εδώ για να δείτε τον ηλεκτρονικό κατάλογο