ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών δέχεται αιτήσεις από άνεργους άντρες που είναι μόνιμοι κάτοικοι Πυργών για την καθαριότητα /εξωραϊσμό των ανοικτών χώρων/πάρκων εντός της Κοινότητας (κόψιμο χόρτων, κλαδέματα καθάρισμα δρόμων) που θα υποδειχθούν από την Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών.

Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 9 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και θα εκτελούνται εργολαβικά . Η προσφορά της υπηρεσίας τους θα είναι όχι κάτω των 8 ωρών την ημέρα και η αμοιβή τους θα ανέρχεται στα €40 την ημέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβούλιου για τα έντυπα αιτήσεων προσκομίζοντας απαραίτητα χαρτί ανεργίας