ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών δέχεται αιτήσεις  από  άνεργους  άντρες που είναι μόνιμοι κάτοικοι Πυργών για την καθαριότητα /εξωραϊσμό των ανοικτών  χώρων/πάρκων εντός της Κοινότητας (κόψιμο χόρτων, κλαδέματα  καθάρισμα δρόμων) που θα υποδειχθούν από την Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών.

Οι εργασίες  θα αρχίσουν στις 3 Απρίλιου ημέρα Δεύτερα και θα εκτελούνται εργολαβικά .  Η προσφορά της υπηρεσίας τους θα είναι όχι κάτω των 8 ωρών την ημέρα και η αμοιβή τους θα ανέρχεται στα €40 την ημέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβούλιου για τα έντυπα αιτήσεων προσκομίζοντας  απαραίτητα  χαρτί  ανεργίας .

 

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών