ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Κοινοτικ0 Συμβούλιο Πυργών σας ενημερώνει ότι έχει προχωρήσει σε διαβούλευση με τις Εταιρείες CYTA και ΜΤΝ και έχουν τροχιοδρομηθεί διαδικασίες απομάκρυνσης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας από το κέντρο της Κοινότητας.

Η εταιρεία CYTA διαβεβαιώνει ότι με την συνεργασία του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επίσπευση της όλης διαδικασίας.

Το Κοινοτικά Συμβούλιο Πυργών μετά από πιέσεις που δέχεται από οικογένειες που πιστεύουν/θεωρούν οτι επηρεάζονται αρνητικά και με την συμπαράσταση και συνεργασία της CYTA θα προχωρήσει από τις 11/062019 σε τερματισμό της λειτουργίας των κεραιών για μια δοκιμαστική περίοδο.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψιν τα συμφέροντα και την υγεία όλων των κατοίκων προσπαθεί να δώσει τις όσο το δυνατό πιο σωστές λύσεις υπό τις περιστάσεις.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο έχοντας πλήρη συναίσθηση ότι η βιωσιμότητα της Κοινότητας δεν είναι άσχετη με το εργαλείο της σωστής επικοινωνίας στοχεύει στο μέτρο του δυνατού στην διερεύνηση σε βάθος του προβλήματος και σε περίπτωση που δεν θα δημιουργηθούν αρνητικές επιπτώσεις στις τοπικές επικοινωνίες τότε θα γίνει προσπάθεια επίλυσης του θέματος ίσως επί μονίμου βάσεως μέχρι και την εγκατάσταση των κεραιών σε νέο χώρο έξω από την Κοινότητα.