Φοιτητική Χορηγία 2018-2019

Σας πληροφορούμε ότι στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών υπάρχουν έντυπα αιτήσεων για: Κρατική Φοιτητική Μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019.

Μπορείτε να τα προμηθευτείτε κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του Συμβουλίου.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 29/03/2019