ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Η Σχολική Εφορεία Πυργών προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μίσθωση υπηρεσιών ενός Σχολικού Τροχονόμου για την περίοδο 24/04/2017 μέχρι 21/6/2017.

 1. Η μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των €200,00.
 2. Να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας
 3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα ηλικίας 20 μέχρι 65 χρονών με λευκό ποινικό μητρώο, υγιή και αρτιμελή.
 4. Καθήκοντα και Ευθύνες
   • Θα εποπτεύει, ρυθμίζει και διευκολύνει την διασταύρωση των μαθητών και γενικά των πεζών στην διαστάυρωση πεζών που βρίσκεται στην Οδό Σταυροβουνίου, παρά το Δημοτικό Σχολείο Πυργών.
   • Θα παρουσιάζεται στην διάβαση πεζών και θα εκτελεί τα καθήκοντα του κατά τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου, στις ακόλουθες ώρες: 7:00 π.μ.   μέχρι 8:00 π.μ.  και 12:30 μ.μ μέχρι 1:30 μ.μ.
   • Θα παρουσιάζεται με κατάλληλη ενδυμασία – στολή και πινακίδα, τα οποία θα τα προμηθεύσει η Σχολική Εφορεία Πυργών.
   • Επίσης θα επιβλέπει την διάβαση πεζών κατά την διάρκεια σχολικών εκδηλώσεων.
 5. Ο Τροχονόμος θα τύχει εκ των προτέρων έγκρισης/ ειδικής εκπαίδευσης από την Αστυνομία.
 6. Ο Σχολικός τροχονόμος θα κληθεί να υπογράψει εξουσιοδότηση ανάληψης ευθύνης φύλαξης της διάβασης πεζών με την Σχολική Εφορεία Πυργών και η υπηρεσία που θα προσφέρει δεν θα έχει καμιά υπαλληλική σχέση εργοδότησης/απασχόλησης, ο ίδιος θα αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του προς τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
 7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν γραπτή αίτηση μαζί με το βιογραφικό τους, καθώς επίσης και πιστοποιητικό λευκού μητρώου, πιστοποιητικό υγείας, μέχρι την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 και ώρα 12 το μεσημέρι στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών.

 

Εκ της Σχολικής Εφορείας Πυργών