“ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ” στις 29 & 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021