ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ “ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ” ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΓΩΝ – μέχρι 11/07/2022