Σημαντική Ανακοίνωση

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών ενημερώνει τους κατοίκους ότι έχει προχωρήσει στην αντικατάσταση των σπασμένων καλάθων με καινούριους.

Το πρόγραμμα αποκομιδής /περισυλλογής των σκυβάλων στην κοινότητα θα παραμείνει το ίδιο:
ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ και θα αρχίζει τις πρωινές ώρες.

Υπενθυμίζουμε ότι το σκυβαλοφόρο όχημα μαζεύει μόνο οικιακά στερεά απόβλητα .
Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται στους κάδους μεταλλικά και ξύλινα αντικείμενα, λάδια, κλαδέματα χόρτα η άλλα ογκώδη αντικείμενα.

Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση ψόφιων ή άλλων ζωικών αποβλήτων εντός των κάδων.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί ,πλαστικές ή μεταλλικές συσκευασίες κλπ) θα πρέπει να μεταφέρονται στα σημεία ανακύκλωσης που υπάρχουν στην Κοινότητα.

Άλλα ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα ελαστικά πλαστικά παιχνίδια ,κλαδέματα μπουκάλια κλπ) θα πρέπει να μεταφέρονται στο Περιφερειακό Πράσινο Σημείο στα Πυργά.

Τα Σκύβαλα (οικιακά ή και ανακυκλώσιμα ) και τα είδη ένδυσης θα πρέπει να τοποθετούνται εντός των καλάθων. Η χρήση ατομικών καλάθων ή σκυβαλαποθηκών συμβάλει στη μείωση υπερχείλισης των κάδων και της άσχημης εικόνας που δημιουργείται.

Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη σκουπιδιών σε ανοικτούς χώρους και η τοποθέτηση μη ανακυκλώσιμων υλικών κοντά στα σημεία ανακύκλωσης που υπάρχουν στην Κοινότητα.
Οι παρανομούντες θα διώκονται αυστηρά.

Η Καθαριότητα της Κοινότητας είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας