Ζήτηση προσφορών από Αδειούχους Εργολήπτες “Ε” Τάξης για αναπαλαίωση της παλαιάς κατοικίας και μετατροπή της σε τουριστικό περίπτερο στα Πυργά – Φάση Β.