Ζήτηση Προσφορών από τη Σχολική Εφορεία Πυργών (μέχρι 15/7/2019)