ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας αναφέρουμε τις προγραμματισμένες Βολές όπλων ευθυτενούς –καμπύλης τροχιάς ,καθώς και εκρήξεις που θα εκτελεστούν στα Πεδία Βολής της Ταξιαρχίας κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2023