Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών υπόγραψε σήμερα Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης ύψους €65.000 με το Υφυπουργείο Τουρισμού στα πλαίσια του σχεδίου Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου ορεινών και ακριτικών περιοχών με της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος. Με την Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης