ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (μέχρι 19/10/2022 , 15:00)

Το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στην Προκήρυξη Διαγωνισμού για Επένδυση Χαμηλών Τοίχων σε γεφύρια της Κοινότητας με τοπική πέτρα στο ίδιο μοτίβο με τα υφιστάμενα τοιχάρακια στην Κοινότητα .

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό όπως επικοινωνήσουν με τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών μέχρι την Τετάρτη 19/10/22 η ώρα 15:00 το μεσημέρι στο τηλ :22532811 για να δηλώσουν τα στοιχεία τους έτσι ώστε να μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα του Διαγωνισμού.