ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15/7/2020 ΚΑΙ Η ΩΡΑ 7.00 Μ.Μ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ