ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών σας ενημερώνει ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών στην περιοχή μας.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Κωνσταντίνο Λόρδο για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης/ επιδιόρθωσης του πυροσβεστικού οχήματος χωρητικότητας 5 τόνων της Κοινότητας μας, το οποίο είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Ευχαριστούμε επίσης τους εθελοντές της Κοινότητας μας που επανδρώνουν το πυροσβεστικό όχημα.

Η Κοινότητα διαθέτει και δεύτερο μικρό Πυροσβεστικό όχημα χωρητικότητας 1 τόνου για γρήγορη και άμεση αντιμετώπιση εστιών πυρκαγιών.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών στα τηλ. 97870374/ 99168067/ 99567519 και 22532811.

Για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά:

 • Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες).
 • Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά.
 • Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο.
 • Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος.
 • Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
 • Δεν σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς.
 • Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά.
 • Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

Πώς πρέπει να ενεργήσουμε μόλις αντιληφθούμε μια πυρκαγιά:

 • Τηλεφωνούμε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δίνουμε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο όπου βρισκόμαστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπουμε την πυρκαγιά.
 • Ενημερώνουμε το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών στα τηλ. 97870374/ 99168067/ 99567519 και 22532811.
 • Περιγράφουμε το είδος της βλάστησης που καίγεται.
 • Προσδιορίζουμε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
 • Ενημερώνουμε για την ένταση και τη διεύθυνση του ανέμου στην περιοχή.

Τονίζεται, τέλος, ότι η κλήση στον αριθμό 199 είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο μας δείχνει την ένδειξη «κλήσεις έκτακτης ανάγκης» ή «εκτός δικτύου», τηλεφωνείστε στο 112, το οποίο είναι επίσης αριθμός έκτακτης ανάγκης για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και υποχρεωτικής εκκένωσης ο τόπος συγκέντρωσης με βάση το σχέδιο “Πολύβιος” της Πολιτικής Άμυνας για την Κοινότητα Πυργών είναι το Κοινοτικό Γήπεδο Πυργών και το γήπεδο του Δημοτικού Σχολείου Πυργών.