ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η  Σχολική Εφορεία Πυργών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση μίας θέσης «Σχολικής βοηθού/ Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Δημοτικό Σχολείο Πυργών» .

Προσόντα

  • Απόφοιτος Λυκείου ή πενταετές πείρα με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή σχολείο.
  • Δίπλωμα ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγού , ψυχολογίας, νοσηλευτικής, κοινωνικού λειτουργού ή άλλου συναφές με την εργασία της/ου θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
  • Να είναι υγιής βάσει του σχετικού πιστοποιητικού από Κυβερνητικό γιατρό.
  • Αποκλείονται πρόσωπα α’ και β’ βαθμού συγγένειας προς τα παιδιά που θα εξυπηρετούνται.

Οι ενδιαφερόμενοι/ ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Πυργών (τηλέφωνο 22532811) από τις 31/07/2017 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στην Σχολική Εφορεία  Πυργών, το αργότερο μέχρι τις 07/08/2017.

 

 

Εκ της Σχολικής Εφορείας
Πυργών